• Metoda rozwoju osobistego wg. Curta Källmana, edycja dla Rodzin.

  • Metoda ta znana w Polsce pod nazwą Vedic Art. często niedoceniana i niesłusznie kojarzona tylko z rozwojem duchowym. Jest doskonałą metodą poznawania siebie, rozwijania swojego wewnętrznego potencjału, kreatywności i powrotu do swojej mocy. To potężne narzędzie do poprawy jakości swojego życia, tego zarówno zewnętrznego – materialnego , jak i wewnętrznego. Opracowana na bazie słów kluczy pochodzących z wiedzy wedyjskiej, łączy wiedzę o procesie twórczym w malarstwie ze sztuką życia. Popularyzowana jako malowanie intuicyjne zawęża grono potencjalnych odbiorców do osób chcących rozwijać umiejętność malowania. Jednak malowanie w tej metodzie jest doskonałym, ale nie niezbędnym narzędziem do doświadczania. Obraz, który powstanie nie jest celem samym w sobie. Najważniejsze w tej metodzie jest przejście przez proces i uświadomienie sobie siebie, jeszcze głębsze poznanie siebie, zaufanie swojej wewnętrznej wiedzy, swojemu sercu.

    Obecnie wchodzi do Polski edycja tej metody ukierunkowana na rodzinę i rodzinne relacje, szczególnie dziecko – rodzic, rodzic – dziecko. Głównym przesłaniem tego warsztatu jest zrozumienie czym jest kreatywność oraz jakich warunków potrzebuje dziecko, aby w procesie „udomawiania” mogło zachować, a jeszcze lepiej, rozwijać swoje naturalne zdolności twórcze, swój potencjał, swoją indywidualność oraz talenty. Poprzez poznanie i doświadczanie 17 zasad – kluczy rodzice i dzieci przypominają sobie czym jest naturalny porządek w rodzinie, w jaki sposób wykorzystać „rację” i umysł do tworzenia harmonii i umocnienia relacji rodzinnych. Otwiera na uczucia i emocje, które są właściwe takie jakie są, tylko trzeba nauczyć się odpowiednio i bezpiecznie je wyrażać. Ważnym elementem warsztatu jest rozpoznanie tego, co się dzieje w polu rodziny, kiedy dziecko i rodzic mają zupełnie inne tempo życia i działania oraz czy każdy z nich zna i rozumie swoje szczególne miejsce w rodzinie.

    Więcej na temat zbliżających się warsztatów dla rodzin w zakładce aktualności:  http://www.annaszurlej.pl/15-17-wrzesnia-2…oclawiu-czesc-ii/ ‎