• Theta Healing

 • Theta Healing, czyli inaczej mówiąc uzdrawianie kwantowe, jest praktycznym zastosowaniem fizyki kwantowej. Obejmuje swoim działaniem zarówno pracę z zaburzeniami na poziomie fizycznym, jak i pracę z emocjami i przekonaniami. Opracowała ją Viana Stibal, uzdrawiając się i chroniąc swoja nogę przed amputacją.

  Podczas sesji Theta Healing we Wrocławiu, terapeuta w stanie theta (fale mózgowe o częstotliwości 4-8 Hz), łączy się z energią Stwórcy. Na tym poziomie, możliwe jest identyfikacja źródła problemu, dysfunkcyjnego wzorca/programu jak również jego transformacja.

  Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich emocje i przekonania mają bezpośredni wpływ na stan fizyczny ciała. Nie tylko to, co jemy i pijemy lub środowisko wokół nas wpływa na nasze dobre samopoczucie fizyczne, ale także to, co myślimy i mówimy do siebie i innych na co dzień. Ograniczone podświadomym przekonaniem wierzenia, lęki i wątpliwości, poczucie winy, żalu, agresji, blokują realizację marzeń i celów, są przyczyną chorób i różnych zaburzeń funkcjonowania, uniemożliwiając szczęśliwe życie.

  W trakcie sesji TH negatywne wzorce i emocje uwalniane są z 4 poziomów:

  • poziomu podstawowego – obejmującego poziom obecnego życia w tym okres płodowy,
  • poziomu genetycznego – czyli poziomu przodków, obejmuje schematy odziedziczone po liniach rodowych obydwu rodziców,
  • poziomu historycznego – czyli karmicznych obciążeń, które nosimy z poprzednich wcieleń oraz programy miejsca, w którym obecnie żyjemy,
  • poziomu duszy – czyli kardynalnych lekcji naszej duszy, które w tym wcieleniu zdecydowała się transformować.

  Odkrycie, że istnieje w naszej przestrzeni (fizycznej i energetycznej) przekonanie lub program, który leży u podstaw problemu, pozwala terapią Theta Healing rozwiązać emocjonalne, mentalne i fizyczne schorzenia, uwalniając klienta od negatywnych wzorców, które wpływają na jakość całego życia.

  Najcenniejszym elementem tej terapii jest wykorzystanie własnej woli zmiany i przyjęcie nowych wzorców, które dzięki pracy w stanie medytacyjnym theta natychmiastowo zmieniają rzeczywistość człowieka na jego wszystkich poziomach istnienia.